Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

zuwik@zuwikpilica.pl

32 67 352 31

ZUWIK Pilica

zuwikpilica.pl

Podaj stan wodomierza

Logo serwisu.

ZUWIK

Logo serwisu.

Strefa klienta

Logo serwisu.

Umowy i akty prawne

Logo serwisu.

Aktualności

Zasady przyłączania się do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Zasady przyłączania się do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

W celu uzyskania warunków przyłączenia należy złożyć komplet wymaganych dokumentów tj.:

  • wystąpić z pismem o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zawierające:
  1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci;
  2. wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje;
  3. informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci;
  4. określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na wodę do celów bytowych, technologicznych oraz innych, z uwzględnieniem przepływów średniodobowych i maksymalnych godzinowych oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń;
  5. określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe;
  6. plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu z wrysownym przebiegiem planowanego przyłącza (2 egz).

19

SIE

2021

974

razy

czytano

3/5

zuwikpilica.pl

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.